Een goed gesprek

Gesprekken

Ik voer, leid en begeleid gesprekken rond kleine en grote kwesties. Ik doe dat sinds 2007 als coach, gespreksbegeleider en facilitator. Bij individuele coaching gaat het vaak om werkgerelateerde vragen rond werkdruk, onbalans privé/werk, conflicten en zingeving. De gesprekken met groepen die ik begeleid betreffen altijd meer fundamentele vraagstukken. In organisatie kan dat bijvoorbeeld gaan over de uitgangspunten voor samenwerking of de balans tussen veiligheid en openheid. De bijeenkomsten die ik faciliteer variëren van ontmoeten en kennisdelen tot het oplossen van gecompliceerde 'multistakeholder' problemen. Tot slot verzorg ik uiteenlopende trainingen, van het voeren van socratische dialogen, toepassen van projectmatig werken tot het hanteren van complexiteit.

Verdiepen gespreksvaardigheden

Heldere regels en een gestructureerde aanpak kunnen helpen om tot een betekenisvol gesprek te komen, maar belangrijker is het bezitten van afdoende gesprekvaardigheden. Denk aan zonder omhaal vragen stellen, herkennen van valkuilen als automatisch bevestigen van de ander en weten te zwijgen wanneer dat cruciaal is voor nieuwe gedachten. Naast deze meer dialectische vaardigheden is het een kunst om je vrij in een conversatie te bewegen of op het scherpst van de snede in debat te gaan.

Wil jij ook je vaardigheden verdiepen of investeren in de gesprekscultuur op het werk? Verdiep je hier!