Een goed gesprek

Gesprekken

Ik voer, leid en begeleid gesprekken rond kleine en grote kwesties. Ik doe dat sinds 2007 als coach, gespreksbegeleider en facilitator. Bij individuele coaching gaat het vaak om werkgerelateerde vragen rond werkdruk, onbalans privé/werk, conflicten en zingeving. De gesprekken met groepen die ik begeleid betreffen altijd meer fundamentele vraagstukken. In organisatie kan dat bijvoorbeeld gaan over de uitgangspunten voor samenwerking of de balans tussen veiligheid en openheid. De bijeenkomsten die ik faciliteer variëren van ontmoeten en kennisdelen tot het oplossen van gecompliceerde 'multistakeholder' problemen.

Trainingen

Regelmatig verzorg ik inleidingen en trainingen in de socratische gespreksmethode. Deze gestructureerde vorm van dialoog is gericht op het onderzoeken van fundamentele vraagstukken. De aanpak helpt de deelnemers aan het gesprek via het zekere oordeel tot de minder zekere onderliggende principes te komen. Zo ontstaat er inzicht, een gedeeld beeld van waar het in een bepaalde kwestie uiteindelijk om draait.