Managen

‘Management, zoals wij het zien, betekent het creëren van voorwaarden die het mogelijk maken dat een systeem zelfgeorganiseerd ordening kan bereiken, behouden en ordeningsovergangen effectief kan realiseren. Met andere woorden, de voorwaarden scheppen voor de mogelijkheid van zelforganisatie.’

Hermann Haken en Günter Schiepek in Synergetik in der Psychologie, Selbstorganisation verstehen und gestalten, Hogrefe Verlag, Göttingen, 2006

 

Gecompliceerd is niet complex

Iets dat gecompliceerd is is niet noodzakelijkwijs complex. Gelukkig maar, wat complexiteit staat o.m. voor onvoorspelbaarheid. Een vliegtuig is gecompliceerd in de zin van niet eenvoudig te begrijpen hoe het precies werkt, maar doet precies waarvoor het is gemaakt. Daarentegen is het weer complex. De verschillende processen die erbij betrokken zijn, zoals verdamping, convectie en straling zijn goed begrepen maar de voorspelbaarheid van het weer als geheel is uiterst beperkt.

Complexiteit

Complexe systemen

Eind jaren negentig kwam ik in aanraking met de Lichtenberger Methode. Een stempedagogiek gebaseerd op inzichten uit de complexiteitstheorie. Die kennismaking heeft twee ontwikkelingen in gang gezet. Ik ben mij gaan scholen in de Lichtenberger Methode wat in 2003 heeft geresulteerd in een eigen praktijk als stemcoach. Daarnaast ben ik mij gaan verdiepen in de complexiteitstheorie en toepassingsmogelijkheden binnen de context van (het managegen van) organisaties. In 2014 en 2016 heb ik een training 'Managen van Complexiteit' verzorgd voor interim-managers. Complexiteitstheorie is inmiddels hot in het wetenschappelijk onderzoek. Zo is in 2016 het Netherlands Platform Complex Systems opgericht om het wetenschappelijk onderzoek samen te brengen, te stimuleren en te promoten. Dit onderzoek staat nog ver af van toepassingsmogelijheden voor (het managen van) organisaties. Desondanks wordt er sinds de jaren 80 geschreven over organisaties als een complex systeem en de betekenis daarvan voor de aansturing en inrichting ervan. Deze literatuur, het wetenschappelijk onderzoek en mijn eigen ervaring als stempedagoog vertaal ik naar perspectieven voor het inrichten, besturen en transformeren van organisaties.

Managen van Complexiteit

'Managen van Complexiteit' is een introductie in de wereld van complexiteit voor managers, bestuurders en organisatieontwikkelaars. Het doel is fenomenen van complexiteit in organisaties te leren herkennen en in staat zijn antwoorden te vinden op de vraag hoe hiermee om te gaan. Niet zozeer om de onzekerheden die complexiteit met zich meebrengt te kunnen reduceren, maar vooral om de kansen ervan te benutten.

Lezing - Inleiding in complexiteitstheorie en complexity leadership. Bouwstenen voor organisatie-inrichting en voorbeelden van organisaties waarin ruimte is gemaakt voor complex gedrag.

Workshop - Praktisch, concreet en ervaringsgericht. Je krijgt inzicht in enkele basale aspecten van complexiteit. Eigen casuistiek brengen we in perspectief van complexiteit en vertalen we naar concrete handelingsmogelijkheden.

Cursus - Het programma bestaande uit meedere dagdelen, zelfstudie, opdrachten en intervisie. Theorie, casuistiek en praktische oefeningen wisselen elkaar af. Curriculum: Complexiteit, complexe systemen en zelf-organisatie; Wetenschappelijk onderzoek (voorbeelden en methodieken); Complexity Leadership; Verwante theorien, modellen en methodieken (w.o. systeemtheorie); Complexiteit en filosofie; Organisatievoorbeelden; Eigen casuistiek.

Coaching - In één of meer coachgesprekken onderzoeken we een actuele casus vanuit het perspectief van complexiteit.  

Masterclass - Eén voor één wordt casuistiek van de deelnemers onderzocht. Via dit praktijkgerichte onderzoek krijgen de deelnemers geleidelijk zicht op het fenomeen complexiteit en welk handelingsrepertoir daar bij past.