Perspectieven

'Dit gesprek leidt tot verbinding.'

Directeur basisschool Swalm en Roer.

 

'Pas gisteren drong tot me door hoe bijzonder je gastles over het socratische gesprek eigenlijk was, bedankt voor de inspiratie!'

Suus Boerma, student Master Leren en Innoveren, Stoas Hogeschool

 

 

Dialoog - Tijd om te luisteren

Socratisch gesprek

Als het tijd wordt om echt naar elkaar te luisteren dan wordt het tijd voor een Socratisch gesprek. Deze gestructureerde vorm van dialoog leidt tot inzicht in een vraagstuk én zicht op elkaar. Het is ook een manier van tijd nemen voor je eigen verhaal. Wat zijn mijn vooronderstellingen en wat zijn mijn motieven voor mijn gedrag en de keuzes die ik maak? Het Socratisch gesprek wordt daarom wel een collectief zelfonderzoek genoemd. Een gesprek dat inzicht verschaft in fundamentele vraagstukken, verlichting kan brengen binnen gespannen verhoudingen en aanzet tot ander gedrag. Ik begeleid gesprekken voor groepen van drie tot dertig personen. Wanneer bij grote groepen intensieve begeleiding is gewenst werk ik samen met collega's van Het Nieuwe Trivium.

Verdieping gespreksvaardigheden

Wanneer ik gesprekken begeleid valt vaak op hoe moeilijk deelnemers het vinden om goede vragen te stellen en om goed door te vragen. Daarnaast verwonderen deelnemers en coachees zich vaak over de vragen die ik stel. 'Waar haal je dat vandaan?' en 'Hoe kom je er op?'. Mijn wat plagerige antwoord: 'Ik doe niets'. Er ligt natuurlijk een belangrijke kern van waarheid in dat antwoord besloten. Hoe dat zit en meer, zoals belangrijke gespreksdeugden, de vier gespreksvelden van Scharmer, en veel voorkomende valkuilen komen aan de orde in de workshop Verdieping gespreksvaardigheden. Middels korte oefeningen en (zelf)reflectie komt je tot inzicht en ontwikkel je je vaardigheden. Deze workshop verzorg ik momenteel alleen in-company.

Strategisch beraad

Een gesprek over een strategisch vraagstuk vraagt om een methodische aanpak. Hiervoor gebruik ik het Kralenspel, ontwikkeld door Jos Kessels. De heldere structuur en richting voorkomt een te breed uitweiden en verzanden in discussies die niet bijdragen aan het doel van het gesprek. Stapsgewijs doorlopen we de feiten, de uitwerking op het persoonlijk niveau en de betekenis hiervan. Gaandeweg krijgen we zicht op 'wat ons te doen staat'.

Gespreksvaardigheden voor teams

Regelmatig verzorg ik een 'Inleiding Socratisch gesprek'. Hierbij komt niet alleen de Socratisch Methode aan bod, maar ook andere vormen van gesprek. Doel hiervan is zicht krijgen op en oefenen met gespreksvaardigheden die voor dialoog van belang zijn. Voor teams verzorg ik ook sessiereeksen, van twee tot acht sessies over een periode van een maand tot twee jaar, waarbij we heel gericht werken aan een gesprekshouding die bijdraagt aan het functioneren van het team. Zo heb ik langdurig een beleidsafdeling begeleid die een gesprekscultuur wilde ontwikkelen die recht deed aan de strategische vraagstukken waarmee het te maken had. Een ander voorbeeld is een reeks van drie sessies voor een managementteam dat de bestaande mores wilde doorbreken zodat er meer binding kon ontstaan.