Samenwerken

Maarten Rienks

 

was van 2007 tot 2022 verbonden aan Het Nieuwe Trivium dat is opgegaan in Comenius leergang waar Erik Boers nu onderdeel van uitmaakt;

 

werkt sinds 2007 samen met Sustainable Change;

 

en voerde opdrachten uit voor (o.m.):

 

LOKAAL Rotterdam

Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam

LEF Future Center Rijkswaterstaat

Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding

Juvans maatschappelijk werk

Odion

Intermin

Gemeenteraad Almere

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vereniging van Griffiers

ExpertiseCentra Rijk

CBS

Rijkswaterstaat

Ministerie I&M

Ministerie BZK

Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier

Waterschap Hollandse Delta

Hogeschool Utrecht

Stoas Hogeschool

Hogeschool Leiden

Lentiz onderwijsgroep

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

Zadkine

E&S Advies en Management

Achmea Adviescentrum

Zilverpark

Culturalis

 • maartenrienks

  Maarten Rienks

  Ik werk sinds 2007 als zelfstandig coach, trainer, facilitator en adviseur. In zeer uiteenlopende opdrachten begeleid ik managers, teams en individuele medewerkers.

  Ik ben gefascineerd door het fenomeen van zelforganisatie. Eind jaren negentig ben ik hiermee in aanraking gekomen. De Lichtenberger (zang)methode is gebaseerd op het erkennen van de complexiteit van de stem. De pedagogiek die hieruit is voortgekomen is niet gericht op het manipuleren van de stem, maar juist op het tegenovergestelde daarvan. Het creëren van omstandigheden waarin de stem uit zichzelf tot een zeer efficiënte stemgeving komt. Sinds 2003 ben ik actief als stemcoach en school ik musici en andere geïnteresseerden in de Lichtenberger methode.

  Sinds 2022 volg ik de master humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ik volg deze studie met als doel geestelijk verzorger te worden.

  Unravel Problems

  'Control is something that is universally desired but cannot be aimed at directly. It might be better to speak of mastery rather than of control, which often implies rigidity, or suppression of energy, or deliberate manipulation. Mastery of a craft should mean confidence, flexibility, range, ease, freedom within the discipline of an exacting form. Mastery in this sense is not achieved by suppressing and "controlling" problems, but by perceiving their source and finding ways of helping them unravel until they are resolved.' Uit: Libero Canto Szamosi