Perspectieven

(Werk in uitvoering)

 

 

Verdieping - Gespreksvaardigheden

Vier gespreksvelden

Voor uiteenlopende organisaties verzorg ik trainingen van een of meer dagdelen tot langlopende programma's gericht op het verdiepen van gespreksvaardigheden. In navolging van C.O. Scharmer en William Isaacs onderscheid ik hierbij vier zogenaamde gespreksvelden. Elk veld vraagt specifieke vaardigheden die je gericht kan ontwikkelen. Bel of mail voor meer informatie over deze in-company trainingen.

Gespreksvelden

Conversatie - Vrij bewegen binnen conventies

Leer vrij te bewegen binnen de conventies van de dagelijks gesprekken, tijdens het werk, bij de koffieautomaat, tijdens (online) bijeenkomsten. Word bewust van de waarde en het belang van conversaties en ontwikkel vaardigheden als contact maken, ongemak uithouden en op een constructieve manier de conversatie 'open te breken'.

Discussie en debat - Verder komen door frictie

(werk in uitvoering)

Dialoog - Inzicht door onderzoek

Leer luisteren, niet alleen naar de ander, maar ook naar jezelf. Krijg beter zicht op vooronderstellingen en sturende opvattingen. Weeg de grondslagen van al je doen en laten. Dit vraagt om vrijmoedigheid. De ander als een horzel op de huid zitten (als Socrates), maar ook twijfel over je eigen denkbeelden toelaten en blootleggen. De kunst is weg te blijven van discussie en de ander mee te nemen in het gezamenlijk zelfonderzoek. Leg fundamentele zaken bloot door weg te blijven van instrumentele vragen die de meeste gesprekken domineren. Et cetera.

Flow - Creativiteit alle ruimte geven

Leer niets te doen en zo niets ongedaan te laten, althans leer hier een begin mee te maken. 'Flow' kan ontstaan als je niet meer specifiek op iets uit bent. Het is eerder een volgen dan leiden (van het gesprek). Focus gaat over in aandacht, in aandachtigheid. Je springt ogenschijnlijk van de hak op de tak en het karakter van het gesprek gaat ogenschijnlijk over van discussie naar conversatie, van dialoog naar debat. Vrij associëren is hier een deugd. Je gaat er vol in én je laat je meenemen. Flow is die paradox leven.